David Poborský
Telefon: +420 777 704 964
Logo
Nákupní košík
Nákupní košík
... je prázdnýObchodní podmínky pro maloobchodní prodej

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na internetovém obchodu www.idiva.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je David Poborský, Bělská 608 739 21 Paskov, Česká republika. IČ: 88192288, DIČ: CZ7706242225 zapsán u Magistrát města Frýdku-Místku. Živnostenský úřad, sp. značka  a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.


Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.


Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy


Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.idiva.cz jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, způsobem dopravy a platby a reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.
Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v elektronickém objednávkovém formuláři, zaslání předepsaných údajů e-mailem nebo jejich uvedením při telefonické objednávce. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objenávky v případě chyby při typování ceny. 

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.


Dodací podmínky


Zásilky z internetovém obchodu www.idiva.cz dodáváme pouze v rámci České republiky.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím kurýrní služby, tzn. k Vám, jako zákazníkovi by měly být doručeny do druhého pracovního dne od data odeslání. Uvedená doba dodání je informativní. Vychází z předpokládaných dodacích lhůt přepravních firem.

Pokud je zboži skladem expedujeme do 24 hodin od přijetí objednávky. Objednávky zaslané v pátek po 10:00 hodině zasíláme až v pondělí.

U některých výrobců, pokud není zboží skladem, může dodací lhůta být až 14 dní. Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. O zpoždění dodávky budete včas informováni. Děkujeme za pochopení.

V případě, že nebudeme schopni vybavit Vaši objednávku a to zcela, nebo z části, budeme Vás kontaktovat e-mailem či telefonicky. Pokud Vás nelze kontaktovat, vyhrazujeme si právo objednávku zrušit.

Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na adresu uvedenou v objednávce. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Veškeré zboží je dodáváno s prodejním dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich alikvotní část, obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Pro Vaši objednávku je platná cena v okamžiku podání objednávky. Tato cena je po Vás požadována k úhradě při převzetí dobírky. Náklady na poštovné a další náklady na dodání jsou součástí celkové ceny.


Způsoby platby a doručení

Dobírka

Zboží je zasláno prostřednictvím Přepravní společnosti DPD. Zboží a dobírku zaplatíte přepravci při předání zásilky.
Poštovné v případě platby na dobírku je 129 Kč s DPH.

Bankovním převodem

Zboží lze zaplatit předem na účet mBank 670100-2209194415. Jako variabilní symbol uveďte číslo vaší objednávky. Po převedení částky na náš účet se objednávka stává zaplacenou o začíná se realizovat její zpracování. Před odesláním zboží může být objednávka autorizována telefonem nebo e-mailem. Bez tohoto ověření nemusí být zboží odesláno.

Zboží je zasláno prostřednictvím Přepravní společnosti DPD.
Poštovné v případě platby předem je 99 Kč s DPH. 

V případě objednávky nad 1499 Kč s DPH je doprava ZDARMA.


Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny.

Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.


Výměna zboží

Jelikož nemáte možnost si námi nabízené zboží prohlédnout a tím se zmýlit (např. nevhodná velikost, barva, atp.) a obdržet zboží, které skutečně nevyužijete, dodržujeme zásadu "Záruka vrácení peněz".

Jestliže zjistíte do 14 dnů po obdržení zboží, že vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ho bez uvedení důvodu vrátit a budou vám neprodleně zpět zaslány peníze (ať již bankovním převodem nebo složenkou).

Podmínky pro vrácení peněz jsou

Zboží musí být naprosto neporušené, bez známek užívání nebo opotřebování, v originálním neporušeném obalu se všemi jeho součástmi, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje. Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží. Zboží zasílejte pouze doporučeně, ne dobírkou - ta nebude přijata, na adresu odesílatele.  Odešlete zprávu s informacemi o odstoupení od smlouvy číslo XXX (číslo objednávky), ze dne DD, uveďte číslo účtu pro vrácení peněz, datum a jméno. Ve vrácené zásilce musí být vložena doklad o koupi. Vráceny jsou pouze peníze za zboží, poštovné a balné - nikoli za doběrečné. Z hygienických důvodů není možné vracet použité spodní prádlo.


Záruční podmínky (reklamační řád)

Na všechny produkty poskytujeme záruku 24 měsíců od převzetí zboží (datum expedice na faktuře nebo daňovém dokladu) vyjma zboží stanoveném zákonem (baterie nebo zboží s rychlejší dobou spotřeby apod.).

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Pro vyřízení reklamace je nutné bezodkladně oznámit písemně (nejlépe e-mailem), že daný výrobek vykazuje vadu a jakým způsobem se vada projevila. Na základě těchto informací bude reklamace posouzena a stanoven další postup. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, zašle kupující vadné zboží v originálním obalu prodávajícímu zpět.

Nové zboží bude odesláno v zákonné lhůtě, bezprostředně po obdržení reklamovaného zboží od dodavatele. Případně bude vrácena celá zaplacená částka.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.


Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud...

- Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
- Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
- Výrobek byl poškozen působením živlů.
- Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
- Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.


Reklamace a její uplatnění

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
- jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:
- na e-mailovou adresu provozovatele: zuzana@idiva.cz
- poštou na adresu provozovatele: David Poborský. P.O.BOX 15, 739 21 Paskov
- telefonicky na tel. č.: +420 777 704 964

a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu provozovatele: David Poborský. Bělská 608, 739 21 Paskov.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

Odstoupení od kupní smlouvy


V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě. Prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena.

- Odešlete zprávu s informacemi o odstoupení od smlouvy číslo XXX (číslo objednávky), číslo faktury, ze dne DD, uveďte číslo účtu pro vrácení peněz, datum a jméno
- v případě, že původní objednávka obsahovala více položek a vy nevracíte vše, prosím o písemné sdělení o které položky se jedná.
- Zboží doručte na adresu sídla provozovatele: David Poborský, P.O.BOX 15, 739 21 Paskov
- Zboží, které budete odesílat zpět na naši adresu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi
- neposílejte zboží na dobírku - nebude přijata (doporučujeme Vám zboží pojistit)

Zde si můžete stáhnout formulář pro odstoupení od smlouvy
formát DOCX nebo formát PDF

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet nejpozději do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude uloženo u prodávajícího a po zaplacení nákladů na odeslání kupujícím, bude zasláno zpět kupujícímu.

Z hygienických důvodů a ze zákona není možné vracet nebo měnit spodní prádlo, proto není možné u spodního prádla odstoupit od kupní smlouvy.

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu do 24 hodin od odeslání objednávky z webové stránky, od odeslání e-mailu nebo od objednávky po telefonu. Po uplynutí této lhůty jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování objednávky po uplynutí výše uvedené lhůty je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.


Storno objednávky ze strany prodávajícího


Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.


Ochrana osobních údajů

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Povinné údaje, které zadáváte při registraci
(tyto údaje jsou nezbytné pro zaslání nakoupeného zboží, zaúčtování a komunikaci s Vámi)

- jméno a příjmení
- úplnou adresu (ulice a číslo popisné, město, PSČ)
- e-mail
- telefon

Tyto údaje jsou nutné pro Vaši identifikaci. Použijeme je k realizaci a vystavení faktury za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a komunikaci se zákazníkem. Údaje o zákaznících a nákupech jsou ukládány v zabezpečené databázi a žádná data nejsou poskytována třetím osobám.

Uzavřením kupní smlouvy souhlasí zákazník se zpracováním svých osobních údajů za výše uvedeným účelem. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Zákazník, který nesouhlasí s uložením dat a osobních údajů, může písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze prodávajícího v nezbytném rozsahu, který je nutný pro zamezení dalšího používání osobních údajů za uvedeným účelem.

Veškeré údaje, které zadal zákazník při registraci, může sám měnit po přihlášení se do svého účtu v uživatelské zóně. Na jeho přání mohou tyto údaje být z databáze vymazány.

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným dalším subjektům. Provozovatel internetového obchodu www.idiva.cz garantuje, že neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data žádné třetí straně.

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb.

Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Používáním internetového obchodu www.idiva.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.


Smluvní pokuta

U kupujícího podnikatele platí, že pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku kupujícím podnikatelem vyzvednuta, bude prodávajícím požadována náhrada nákladů spojených s vyřizováním objednávky v celkové výši 200,-Kč.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Náhrada nákladů při porušení kupní smlouvy ze strany zákazníka:

O odeslání zásilky je zákazník řádně informován, konkrétně mailem s uvedeným číslem zásilky a následně sms v den odeslání zásilky. V případě, že si zákazník po opakované výzvě nepřevezme objednané zboží, dochází k porušení smluvní povinnosti a prodávající má nárok na náhradu škody v této souvislosti vzniklé. Škoda činí v tomto případě 200,- Kč (skutečně vynaložené náklady).


Mimosoudní řešení sporů

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Prodávající, kterým je David Poborský, Bělská 608, 739 21 Paskov. IČ: 88192288, DIČ: CZ7706242225 zapsán u Magistrát města Frýdku-Místku. Živnostenský úřad, sp. značka ŽÚ/5845/2013/Pí, informuje spotřebitele o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz.

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.

Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na stránkách České obchodní inspekce

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 01.02.2017. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Zde si můžete stáhnout formulář pro odstoupení od smlouvy
formát DOCX nebo formát PDF
Reklama up