David Poborský
Telefon: +420 777 704 964
Logo
Nákupní košík
Nákupní košík
... je prázdnýInformace pro obchodníky

Tato sekce je určena provozovatelům e-shopů a kamenných obchodů. Využijte naší nabídky nákupu spodního prádla a oblečení za velkoobchodní ceny. Spodní prádlo dodáváme velkoobchodně internetovým a kamenným obchodům. Nabízené zboží máme skladem. Chybějící zboží doplňujeme každý týden. Pokud zboží není skladem - dodání 7 až max. do 14 dní. Zboží které je skladem se snažíme odeslat ještě týž den, kdy příjde objednávka (max. do 10 hodin), jinak odesíláme až druhý den. Objednávky zaslané v pátek po 10 hodině, v sobotu a v něděli, odesíláme v pondělí. Po dohodě lze objednané zboží odesílat v domluvený den. Objednávky můžete zasílat průběžně i několikrát za den. My Vám je sloučíme a pak odešleme zboží. Objednané zboží odesíláme společností DPD.

Pokud máte zájem o spolupráci, zaregistrujte se v našem e-shopu a zašlete nám kopii Živnostenského listu nebo Výpisu z obchodního rejsříku mailem nebo poštou. Na email zuzana@idiva.cz požádejte o přístup k velkoobchodním cenám. Po prověření žádosti a kontrole údajů Vám umožníme přístup do sekce pro obchodní partnery, kde můžete nakupovat spodní prádlo za velkoobchodní ceny.

Jak postupovat

1.) Zaregistrujte se na www.idiva.cz/registrace
2.) Na e-mail zuzana@idiva.cz zašlete žádost o přístup do sekce pro obchodní partnery a zároveň nám zašlete kopii Živnostenského listu nebo Výpisu z obchodního rejsříku (osvědčení o DPH - v případě, že obchodní partner je plátcem DPH)

Po zaregistrování na našich stránkách a po zaslání Živnostenského listu nebo Výpisu z obchodního rejstříku, případně výpisu o přidělení DIČ, Vám na Vaši žádost prostřednictví emailu umožníme přístup do velkoobchodního systému, kde si můžete objednávat zboží za velkoobchodní ceny a uplatnit veškeré bonusové slevy, které nabízíme. O povoleném přístupu do velkoobchodního systému Vás upozorníme prostřednictvím emailu. Pokud jste email neobdrželi, tak přístup ještě nebyl aktivován, v tom případě nastal problém s doručením ŽL nebo jsme nebyli informování, že tento přístup chcete nastavit, jelikož z registrace nepoznáme, jestli se jedná o maloobchod nebo o koncového zákazníka.

Osobní uživatelský účet

Po vstupu na internetové stránky www.idiva.cz a vložení jména a hesla, které jste uvedli při registraci se Vám zobrazí Váš osobní uživatelský účet.

Váš účet Vám umožňuje:
- sledovat stav Vašich objednávek
- editovat osobní a dodací údaje

Po přihlášení taktéž uvidíte ve svém účtu skupinu a slevu která Vám byla přiřazena dle odběrů. Pokud máte přidělenou nějakou slevu tak u zboží se bude zobrazovat VO cena bez dph již snížená o Vaši slevu. Do objednávek tak odesíláte takové ceny, jaké budou na Vaší faktuře k zaplacení (už nemusíte z cen odečítat Vaší slevu).

POZOR !!! Na zboží, které je ve výprodeji nelze uplatnit žádnou slevu.

Podmínky nákupu

První minimální nákup nově registrovaného obchodního partnera je 2000 Kč bez DPH. Další odběry již nejsou nijak limitovány. Pokud registrovaný obchodní partner neučiní během kalendářního roku ani jediný nákup, bude mu velkoobchodní účet zrušen.

Platba a doprava

Tato doprava je určena pro velkoobchodní odběratele (eshopy a kamenné prodejny).

V České republice zasíláme zboží prostřednicvím DPD
Poštovné při platbě předem nebo na fakturu je 89 Kč bez DPH.
Poštovné v případě platby na dobírku je 109 Kč bez DPH.
V případě objednávky nad 3000 Kč bez DPH je doprava ZDARMA.
Platby zasílejte na účet mBANK 670100-2209194415/6210

Na Slovensko zasíláme zboží prostředictvím DPD.
Doručení zásilky do 48 hodin.
Poštovné při platbě předem je 7 EURO.
V případě objednávky nad 4000 Kč bez DPH je doprava ZDARMA. 
Platby zasílejte na účet mBANK 670100-2209194415/6210 

Pro stále zákazníky v ČR nabízíme možnost plateb na fakturu s dohodnutou splatností.
Pro ostatní zákazníky požadujeme platbu na dobírku nebo předem na náš účet.

Slevy

Ze základní velkoobchodní ceny bez DPH můžete získat až 5% slevu - dle odběrů.
Sleva se nevztahuje na zboží které je zařazeno jako VÝPRODEJ.

Exporty dat

Prověřeným e-shopům nabízíme možnost stahování exportních souborů XML.
Tyto soubory se aktualizují každou hodinu a o obsahují:

- id a název zboží
- kategoriii zboží
- popisky a obrázky
- barvy a velikosti
- dostupnost a počty kusů skladem
- tip, novinka, vyprodej
- přímý link na produkt na našem eshopu
- prodejní cena s DPH v Kč
- původní cena (pokud je zboží slevněno)

Pokud máte zájem o exportní soubory XML napište nám na email: zuzana@idiva.cz. Spojíme se s Vámi a zašleme Vám exportní soubor.


 
David Poborský
Bělská 608, 739 21 Frýdek - Místek
IČ: 88192288,  DIČ: CZ7706242225
MOBIL: +420 777 704 964
EMAIL: zuzana@idiva.czVšeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu umístěného na webovém rozhraní www.idiva.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi společností

David Poborský, Bělská 608, 739 21 Paskov, Česká republika.
IČ: 88192288, DIČ: CZ7706242225
zapsán u Magistrát města Frýdku-Místku. Živnostenský úřad, sp. značka

Adresa pro doručování: David Poborský, Bělská 608, 739 21 Paskov
Telefonní číslo: +420 777 704 964
Kontaktní e-mail: info.idiva@gmail.com

jako prodávajícím
a podnikatelem či právnickou osobou
jako kupujícím
(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).


Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.idiva.cz prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.idiva.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“), provozovaném Prodávajícím.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek, tj. i smlouva licenční). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se kupující a prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce.

Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující - podnikatele, a na právnické osoby. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod - http://www.idiva.cz/obchodni-podminky. V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami pro velkoobchod se vztahy řídí obdobně dle podmínek upravených ve všeobecných obchodních podmínkách pro maloobchod, vyjma ustanovení na ochranu spotřebitele. Zasláním objednávky či při provedením registrace kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro velkoobchod i se všeobecnými obchodními podmínkami pro maloobchod.


Vymezení pojmů

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který není spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem je.

Podnikatelem je každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Nabídkou na uzavření smlouvy je objednávka zboží ze strany kupujícího. Smlouva vzniká přijetím nabídky ze strany prodávajícího.

Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím.

Kupující je při registraci povinen prokázat, že je podnikatelem, a to předložením živnostenského nebo jiného oprávnění (jejich kopií) či výpisem z obchodního rejstříku zasláním na kontaktní e-mail prodávajícího.

Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude kupujícím uhrazena celá kupní cena.


Dodací podmínky

Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady, návody a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej bez zbytečného odkladu prodejci oznámit, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.


Cena zboží a platební podmínky

Na webovém rozhraní jsou uvedeny ceny zboží. Z těchto cen může prodávající oprávněn poskytnout kupujícímu slevu, a to zejména v závislosti na množství objednávaného zboží nebo na předchozích nákupech kupujícího.

Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

- v hotovosti při zaslání zboží na dobírku či při osobním odběru na kontaktní adrese prodávajícího
- bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího

Prodávající je oprávněn neumožnit placení zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží společně s dodacím listem.

Při bezhotovostní platbě (na fakturu) je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Při platbě v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží kupujícím.

Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků kupujícího.

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč) i v evropské měně ( EUR ).

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme.


Odstoupení od kupní smlouvy

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).

Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 3 týdny.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.

Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

Odstoupení musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od kupní smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti a kupující tento dárek zašle společně s vraceným zbožím. 

Z hygienických důvodů a ze zákona nelze vracet nebo měnit spodní prádlo, intimní erotické pomůcky, u kterých byl porušen tzv. hygienický obal, audiovizuální nosiče, knihy a časopisy s porušenou ochrannou fólií. Zboží musí být samozřejmě nepoužité, nepoškozené a kompletní v původním obalu, aby byl možný jeho další prodej.

Odpovědnost za vady

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení.
Podmínky odpovědnosti za vady zboží a záruční odpovědnost se řídí reklamačním řádem prodávajícího.


Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího, zvláštní ustanovení o podmínkách užívání fotografií

Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy.

Kupující se zavazuje tyto informace zejména:
- uchovávat jako důvěrné
- neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě
- nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smluvního vztahu sjednaného prodávajícím
- nevyužít jakýmkoliv jiným způsobem, který by mohl prodávajícího poškodit

Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu prodávajícím.

Kupující je oprávněn používat při své obchodní činnosti obchodní značku prodávajícího, pokud mu k tomu prodávající udělí písemný souhlas. Používání nesmí poškodit nebo ohrozit pověst prodávajícího.

Kupující bere na vědomí, že veškerý obsah webového rozhraní www.idiva.cz je chráněn tak, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 8.7 Všeobecných podmínek pro velkoobchod.

Kupující je oprávněn navrhnout prodávajícímu uzavření smlouvy o udělení licence ve smyslu ustanovení § 2358 odst. 1 občanského zákoníku k fotografii zveřejněné na webovém rozhraní. Taková smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je prostřednictvím prostředku komunikace na dálku akceptována Prodávajícím nabídka kupujícího na uzavření takové smlouvy, a její součástí jsou i tyto obchodní podmínky. Kupující je oprávněn pouze k takovému výkonu majetkových autorských práv prodávajícího k této fotografii, jenž vyplývá z rozsahu udělené licence vymezeného licenční smlouvou.

Není-li kupujícím a prodávajícím ujednáno jinak, je licence bezúplatná.

Licence je udělována jako nevýhradní a výlučná. Prodávající je po udělení licence kupujícímu nadále sám oprávněn vykonávat majetková práva k fotografii a udělit licenci třetí osobě. Kupující není oprávněn udělit třetí osobě podlicenci.

Licence je udělena na dobu neurčitou. Licence zaniká doručením výpovědi licenční smlouvy Prodávajícím či Kupujícím druhé straně a dále zrušením uživatelského účtu kupujícího na webovém rozhraní. Výpověď může být učiněna jakýmkoliv prostředkem komunikace na dálku.

Není-li mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno jinak, kupující není oprávněn při užívání fotografie, k níž mu byla udělena licence, tuto fotografii rozmnožovat, kopírovat či měnit. Kupující je však při užívání fotografie, k níž mu byla udělena licence, povinen opatřit tuto fotografii ochranným prvkem, jenž znemožňuje třetí osobě takové užití fotografie, k jakému je kupující oprávněn na základě udělené licence.


Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15.5.2017.

Reklama up